Tăng giảm cỡ chữ:

5 khoản tiền bị cưỡng chế thi hành án dân sự

Căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án; Quyết định thi hành án; Quyết định cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên sẽ tiến hành cưỡng chế. Bên cạnh các biện pháp kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ,… thì 5 khoản tiền sau cũng thuộc đối tượng cưỡng chế thi hành án dân sự.


Tiền trong tài khoản

Điều 76 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định, Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.

Ngay sau khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản phải khấu trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc chuyển cho người được thi hành án theo quyết định khấu trừ.


Tiền lương, tiền công, tiền lương hưu

Việc trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác của người phải thi hành án được thực hiện trong các trường hợp sau đây theo Điều 78 Luật Thi hành án dân sự 2008:

- Theo thỏa thuận của đương sự;

- Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án;

- Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ, khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án.

Chấp hành viên ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thoả thuận khác.

Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

5 khoản tiền bị cưỡng chế thi hành án dân sự (Ảnh minh họa)


Tiền từ hoạt động kinh doanh

Trường hợp người phải thi hành án có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người đó để thi hành án.

Khi thu tiền, Chấp hành viên phải để lại số tiền tối thiểu cho hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người phải thi hành án và gia đình.

Chấp hành viên cấp biên lai thu tiền cho người phải thi hành án theo Điều 79 Luật Thi hành án dân sự 2008.


Tiền của người phải thi hành án đang giữ

Điều 80 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định, trường hợp phát hiện người phải thi hành án đang giữ tiền mà có căn cứ xác định khoản tiền đó là của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền và cấp biên lai cho người phải thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.


Tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án căn cứ Điều 81 Luật Thi hành án dân sự 2008. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án.

Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.

Xem thêm:

Luật Thi hành án dân sự: 07 nội dung đáng chú ý nhất

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Luật Thi hành án dân sự