File word 16 biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020

Ngày 01/01/2020, Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã chính thức có hiệu lực. Kể từ thời điểm này, Ủy ban nhân dân xã phải áp dụng thống nhất 16 Mẫu chứng từ kế toán. 

File word 16 biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020
File word 16 biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020

- Mẫu C01-X: Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại;

- Mẫu C02-X: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp;

- Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp;

- Mẫu C27-X: Biên lai thu tiền.

- Mẫu C28-X: Bảng tổng hợp biên lai thu tiền;

- Mẫu C40-X: Phiếu thu;

- Mẫu C41-X: Phiếu chi;

- Mẫu C43-X: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

- Mẫu C52-X: Hợp đồng giao khoán;

- Mẫu C53-X: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán;

- Mẫu C60-X: Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã;

- Mẫu C61-X: Thông báo các khoản thu của xã;

- Mẫu C62-X: Giấy báo ngày công lao động đóng góp.

- Mẫu C63-X: Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật;

- Mẫu C65-X: Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã

- Mẫu C66-X: Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản.

Theo quy định của Thông tư này:

- Đối với các chứng từ bắt buộc (ký hiệu là BB) gồm: Mẫu Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định.

- Đối với các chứng từ hướng dẫn (ký hiệu là HD) trong quá trình thực hiện, các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán nêu trên, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

Trên đây là File word 16 biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020. Bản mô tả, thuyết minh của các Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Phụ lục 1 của Thông tư 70/2019/TT-BTC.

>> Những quy định mới liên quan đến dân Kế toán từ 01/01/2020  

Lan Vũ
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tới đây, cấm phân lô bán nền, người dân sẽ không được tách thửa?

Tới đây, cấm phân lô bán nền, người dân sẽ không được tách thửa?

Tới đây, cấm phân lô bán nền, người dân sẽ không được tách thửa?

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã siết chặt quy định về việc phân lô, bán nền. Theo đó, người dân đang rất quan tâm liệu cấm phân lô bán nền thì người dân có còn được tách thửa để tặng cho, thừa kế...? Vậy có đúng không được tách thửa từ 01/01/2025 nếu cấm phân lô bán nền?