Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

144.297 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
133301

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133302

Thông báo 1855/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2015

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133303

Công văn 7081/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về lệ phí hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133304

Công văn 71/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133305

Quyết định 1233/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khuôn khổ Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"

Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133306

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015

Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133307

Thông báo 236/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia

Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
133308

Công văn 5691/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách an sinh xã hội

Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
133309

Quyết định 1139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
133310

Quyết định 1134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
133311

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 07/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
133312

Thông báo 5419/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Amoni persulphate dạng bột dùng trong công nghiệp sản xuất băng dính

Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
133313

Thông báo 5418/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cồn Ethyl mercaptan dạng lỏng dùng trong công nghiệp sản xuất băng dính

Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
133314

Thông báo 5422/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Natri hidro sunfat dạng bột dùng trong công nghiệp sản xuất băng dính

Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
133315

Thông báo 4010/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hương nấm 424-00295-00 (Mushroom Flavor 424-00295-00)

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133316

Thông báo 4006/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa từ dầu mỏ, dạng nguyên sinh, ở dạng rắn (BRITREZ RAO) (Nguyên liệu sản xuất sơn)

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133317

Thông báo 4005/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hỗn hợp dẫn xuất tetraethylen pentamin của axit bộc, dạng lỏng TANTITERRA 204), nguyên liệu sản xuất sơn

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
133318

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
133319

Quyết định 4114/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy cơ quan Bộ Tư pháp

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
133320

Chỉ thị 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bản tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
Vui lòng đợi