Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

133.830 kết quả.
133281

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ban hành: 30/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

133282

Thông tư 18/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

Ban hành: 28/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

133283

Thông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ban hành: 16/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

133284

Thông tư 38/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 31/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

133285

Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Ban hành: 30/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2015

133286

Thông tư 08/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ban hành: 26/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

133287

Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ban hành: 10/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

133288

Thông tư 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ban hành: 03/01/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

133289

Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước

Ban hành: 12/10/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

133290

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 26/10/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2011

133291

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 13/07/2010

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

133292

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Ban hành: 25/09/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2009

133293

Quyết định 105/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

Ban hành: 22/10/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2008

133294

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại

Ban hành: 07/06/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2001

133295

Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Ban hành: 24/11/2000

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2005

133296

Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 30/09/1999

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2005

133297

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Ban hành: 07/07/1999

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/1999

133298

Quyết định về một số chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Ban hành: 30/03/1999

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2001

133299

Quyết định quy định về mã số đối tượng nộp thuế

Ban hành: 04/04/1998

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/1998

133300

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta

Ban hành: 01/12/1992

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2004

Vui lòng đợi