Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

144.297 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
133261

Quyết định 9538/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
133262

Quyết định 37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
133263

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú

Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
133264

Quyết định 1426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133265

Quyết định 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133266

Quyết định 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133267

Thông báo 7622/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ kiện máy lọc nước R.O: Van áp thấp 1/4 trong máy lọc nước R.O dùng trong gia đình

Ban hành: 20/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
133268

Thông báo 7619/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ kiện máy lọc nước R.O

Ban hành: 20/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
133269

Quyết định 2435/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng

Ban hành: 19/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
133270

Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Ban hành: 13/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133271

Quyết định 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
133272

Quyết định 1552/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133273

Công văn 3071/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
133274

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về nội dung, định mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
133275

Thông báo 4940/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải dệt kim từ xơ, sợi tổng hợp, đã in hoa văn, có khả năng đàn hồi, định lượng 250g/m2

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
133276

Thông báo 4939/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc hàn S-777MX

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
133277

Thông báo 4724/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu (màu Kiwadye Golden Yellow 5RS)

Ban hành: 26/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133278

Thông báo 4723/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu (màu Kiwadye Blue HF-B)

Ban hành: 26/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133279

Thông báo 4728/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu (màu Kiwadye Blue FFGB)

Ban hành: 26/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
133280

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
Vui lòng đợi