Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.099 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Quyết định 1893/QÐ-BVHTTDL xây dựng thiết kế logo Nghệ thuật sơn mài Việt Nam

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
42

Công văn 4055/VPCP-CN rà soát giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông 4 xã đảo tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
43

Quyết định 2974/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 01 số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
44

Công văn 2611/CHK-KHĐT của Cục hàng không Việt Nam về việc rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các Cảng hàng không do ACV đang khai thác

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
45

Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT điều động cơ sở giáo dục đại học coi thi tốt nghiệp THPT 2021

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
46

Công văn 4023/VPCP-CN Đề án huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
47

Công văn 772/UBDT-KHTC 2021 kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
48

Thông báo 163/TB-VPCP 2021 về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
49

Công văn 4012/VPCP-KGVX chính sách với lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
50

Công văn 1950/UBND-KT Tây Ninh phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
51

Quyết định 2688/QĐ-BNN-TCCB lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
52

Báo cáo 882/BC-BYT 2021 tình hình và kết quả phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
53

Quyết định 2391/QĐ-UBND thủ tục Đầu tư tại Việt Nam của Sở KHĐT Bình Định

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
54

Quyết định 1237/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
55

Quyết định 1614/QĐ-UBND thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực tuyển sinh tỉnh BRVT

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
56

Công văn 4013/VPCP-KSTT 2021 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
57

Quyết định 116/QĐ-UBATGTQG Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2021

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
58

Quyết định 1288/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính nội bộ của Sở LĐTBXH Cần Thơ

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
59

Quyết định 960/QĐ-TTg BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
60

Quyết định 1085/QĐ-BGTVT Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến GTVT năm 2021

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
Vui lòng đợi