Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.099 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công điện 892/CĐ-BYT điều tra, xử lý đối với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
22

Quyết định 1103/QĐ-BGTVT số hóa kết quả TTHC của Bộ GTVT tải giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
23

Công văn 1841/LĐTBXH-HTQT Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
24

Công điện 891/CĐ-BYT điều tra, xử lý đối với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
25

Công văn 2515/BGDĐT-QLCL tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
26

Kế hoạch 5702/KH-BGTVT thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
27

Công văn 2133/BTTTT-TTCS tuyên truyền công tác phát triển nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
28

Công văn 3717/SYT-NVY TPHCM lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
29

Công văn 2610/CHK-QLC của Cục hàng không Việt Nam về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
30

Báo cáo 888/BC-BYT 2021 tình hình, kết quả phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
31

Quyết định 1099/QĐ-BGTVT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GTVT

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
32

Quyết định 964/QĐ-TTg Hội đồng thẩm định tiền khả thi Dự án sân bay Quảng Trị

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
33

Công văn 7096/QLD-ĐK phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
34

Công văn 4870/BYT-BM-TE đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
35

Quyết định 1095/QĐ-BGTVT kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường năm 2022

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
36

Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
37

Công văn 835/TTg-CN Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
38

Công văn 4047/VPCP-CN ủy quyền đầu tư dự án Cải tạo Quốc lộ 56 Vũng Tàu

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
39

Quyết định 2971/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin COVID-19 đợt 5

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
40

Quyết định 923/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý Sở Tư pháp Bắc Kạn

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
Vui lòng đợi