Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
169.084 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
166221

Nghị định ban hành chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân viên chức đối với tài sản của Nhà nước

Ban hành: 09/04/1968
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
166222

Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1961

Ban hành: 20/04/1961
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
166223

Nghị Quyết chuẩn y Sắc luật 001/SLt ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung Điều 3 của Sắc luật

Ban hành: 14/09/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
166224

Nghị quyết chuẩn y sắc luật số 004/SLt ngày 20/7/57 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Ban hành: 14/09/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
166225

Nghị Quyết hoàn toàn tán thành toàn bộ Chính sách và công tác của Chính phủ, tuyệt đối tín nhiệm và ủng hộ Hồ Chủ Tịch và Chính phủ

Ban hành: 26/03/1955
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
166226

Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ

Ban hành: 31/10/1946
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
166227

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6952:2001 Thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
166228

Tiêu chuẩn TCVN 9557-2:2013 Xác định 4-aminoazobenzen trong da nhuộm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
166229

Tiêu chuẩn TCVN 9554:2013 Xác định chất hữu cơ và vô cơ tan trong nước có trong da

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2018
166230

Tiêu chuẩn TCVN 9555:2013 Xác định chất bảo quản có trong da

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2018
166231

Tiêu chuẩn TCVN 9545:2013 Độ bền đâm xuyên của trang phục bảo vệ

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
166232

Tiêu chuẩn TCVN 9553:2013 Xác định độ chống hư hỏng do uốn của vải tráng phủ

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2018
166233

Tiêu chuẩn TCVN 10097-2:2013 Ống PP dùng dẫn nước nóng và lạnh

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
166234

Tiêu chuẩn TCVN 10082:2013 Đặc tính cơ học của pho hậu, pho mũi giày dép

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
166235

Tiêu chuẩn TCVN 10091:2013 Xác định sự truyền nhiễm các chất kháng khuẩn của giấy, cactông thực phẩm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
166236

Tiêu chuẩn TCVN 10092:2013 Xác định thủy ngân trong dịch chiết nước giấy, cactong thực phẩm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
166237

Tiêu chuẩn TCVN 10081:2013 Độ bền liên kết của pho hậu, pho mũi giày dép

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
166238

Tiêu chuẩn TCVN 10090:2013 Chất khô dịch chiết nước từ giấy, các tông thực phẩm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
166239

Tiêu chuẩn TCVN 10088:2013 Dịch chiết nước nóng của giấy, cáctông thực phẩm

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
166240

Tiêu chuẩn TCVN 10021:2013 Xác định hàm lượng chymosin và pepsin bò trong rennet bò, bê

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
Vui lòng đợi