Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.225 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161621

Tiêu chuẩn TCVN 12173-2:2017 Tải trọng, tuổi thọ danh định của trục then hoa bi

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
161622

Tiêu chuẩn TCVN 12173-1:2017 Đặc tính, yêu cầu với trục then hoa bi

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
161623

Tiêu chuẩn TCVN 12171:2017 An toàn máy mài tĩnh tại

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
161624

Tiêu chuẩn TCVN 12177:2017 Lòng tin của người tiêu dùng vào ngành công nghiệp kim cương

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
161625

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10566-2:2014 ISO 22745-2:2010 Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp-Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái-Phần 2: Từ vựng

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
161626

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4884-1:2015 ISO 4833-1:2013 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm-Phương pháp định lượng vi sinh vật-Phần 1: Đếm khuẩn lạc ở 30 độ C bằng kỹ thuật đổ đĩa

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
161627

Tiêu chuẩn TCVN 4891:2013 Hàm lượng tạp chất trong gia vị

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
161628

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4939:1989 Máy cắt kim loại-Phương pháp kiểm tra độ đảo hướng kính

Ban hành: 1989
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
161629

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4941:1989 Máy cắt kim loại-Phương pháp kiểm tra độ đồng cao của đường tâm so với mặt phẳng chuẩn chung

Ban hành: 1989
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
161630

Tiêu chuẩn TCVN 12202-9:2018 Hàm lượng lưu huỳnh trong đất đá quặng apatit và photphorit

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
161631

Tiêu chuẩn TCVN 12202-6:2018 Xác định hàm lượng silic trong đất đá quặng apatit, photphorit

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
161632

Tiêu chuẩn TCVN 12202-2:2018 Xác định hàm lượng photpho trong đá quặng apatit, photphorit

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
161633

Tiêu chuẩn TCVN 12197:2018 Mã hóa có sử dụng xác thực

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
161634

Tiêu chuẩn TCVN 4087:2012 Yêu cầu sử dụng máy xây dựng

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2018
161635

Tiêu chuẩn TCVN 4074:2009 Xác định hàm lượng đường tổng số trong kẹo

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
161636

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4061:1985 Máy nông nghiệp-Bộ phận căng đai và xích-Kiểu và kích thước cơ bản

Ban hành: 1985
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
161637

Tiêu chuẩn TCVN 4048:2011 Xác định độ ẩm, hệ số khô kiệt của đất

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
161638

Tiêu chuẩn TCVN 4075:2009 Xác định hàm lượng đường khử trong kẹo

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
161639

Tiêu chuẩn TCVN 4072:2009 Xác định hàm lượng chất béo trong kẹo

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
161640

Tiêu chuẩn TCVN 4070:2009 Xác định hàm lượng tro tổng số của kẹo

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
Vui lòng đợi