Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.754 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
157601

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 706:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Xác định dư lượng thuốc trừ bệnh carbendazim, benomyl

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
157602

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 710:2006 Tiêu chuẩn quả - Xác định dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật cymoxanil

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
157603

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 708:2006 Tiêu chuẩn rau - Xác định dư lượng thuốc trừ sâu chlorfluazuron trong lạc

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
157604

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-13:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
157605

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5528:1991 Quy phạm giao nhận - Vận chuyển và bảo quản thiết bị

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
157606

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 152:2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Xác định độ chặt của đất đắp sau đầm nén

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157607

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 150:2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157608

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-61:2006 IEC 60335-2-61:2005 Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi tích nhiệt dùng trong phòng

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157609

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 679:2006 Điều kiện vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi gia cầm

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157610

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-4:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Xác định khối lượng riêng và độ hút nước

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157611

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7538-1:2006 ISO 10381-1:2002 Chất lượng đất - Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157612

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7524:2006 CODEX STAN 36-1981, REV.1-1995 Cá đông lạnh nhanh

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
157613

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-6:1999 Vật liệu chịu lửa - Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
157614

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6259-8F:2003/SĐ 2:2005 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Tàu khách

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
157615

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-2:1999 Vật liệu chịu lửa - Xác định khối lượng riêng

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
157616

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-5:1999 Vật liệu chịu lửa - Xác định độ co, nở phụ sau khi nung

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
157617

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7657:2007 ISO 7216:1992 Máy kéo bánh hơi và máy nông lâm nghiệp tự hành - Đo tiếng ồn

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
157618

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6690:2007 ISO/TR 2801:2007 Lựa chọn, bảo quản và sử dụng quần áo bảo vệ

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
157619

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7793:2007 ISO 13310:1997 Quặng sắt - Xác định hàm lượng kẽm

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
157620

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7683-2:2007 ISO 1701-2:2004 Điều kiện kiểm máy phay có chiều cao bàn máy thay đổi

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
Vui lòng đợi