Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

157.743 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
156081

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11513-2:2016 ISO 12228-2:2014 Xác định hàm lượng sterol tổng số và các sterol riêng rẽ-Phương pháp sắc ký khí-Phần 2: Dầu ôliu và dầu bã ôliu

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156082

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11491:2016 Thực phẩm có nguồn gốc thực vật-Xác định dư lượng nhóm pyrethroid tổng hợp-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156083

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11738-14:2016 IEC 60118-14:1998 Điện thanh-Máy trợ thính-Phần 14: Các yêu cầu của thiết bị giao diện số

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
156084

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11517:2016 Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định monoglycerid và diglycerid-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156085

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11286:2016 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng buquinolate-Phương pháp đo huỳnh quang

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
156086

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11365:2016 Mặt đường sân bay-Xác định số phân cấp mặt đường bằng thiết bị đo võng bằng quả nặng thả rơi

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
156087

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11481:2016 Nước uống-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã clo hóa trong môi trường axit-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156088

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11519:2016 Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định các triglycerid đã polyme hóa-Phương pháp sắc ký lỏng thẩm thấu gel

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156089

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11508:2016 ASEAN STAN 28:2012 Ngô ngọt tươi

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156090

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11512:2016 CAC/RCP 73-2013 Quy phạm thực hành giảm axit hydroxyanic(HCN) trong sắn và sản phẩm sắn

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156091

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7967:2016 ISO 5379:2013 Tinh bột và sản phẩm từ tinh bột-Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit-Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156092

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11437:2016 ISO 11051:1994 Lúa mì cứng (Triticum durum Desf.)-Các yêu cầu

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156093

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11450:2016 ISO 1237:1981 Hạt mù tạt-Các yêu cầu

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156094

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
156095

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11675:2016 Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh-Xác định vitamin D3 (cholecalciferol)-Phương pháp sắc ký lỏng

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
156096

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11493:2016 Thực phẩm-Xác định hàm lượng trans-galactooligosacarid (TGOS)-Phương pháp sắc ký trao đổi ion

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156097

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11293:2016 Thủy sản-Xác định dư lượng pyrethroid-Phương pháp sắc ký khí phổ khối lượng

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
156098

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10911:2015 EN 15505:2008 Thực phẩm-Xác định các nguyên tố vết-Xác định natri và magie bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
156099

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10812:2015 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng amprolium-Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
156100

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11039-2:2015 Phụ gia thực phẩm-Phương pháp phân tích vi sinh vật-Phần 2: Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm đĩa xoắn

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
Vui lòng đợi