Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.869 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 1038/UBND-KT Hà Nội đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
42

Công văn 10857/CTHN-TTHT về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
43

Công văn 10775/CTHN-TTHT về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
44

Kế hoạch 906/KH-UBND tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
45

Kế hoạch 899/KH-UBND triển khai dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
46

Kế hoạch 901/KH-UBND Củng cố hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến 2030

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
47

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
48

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
49

Quyết định 551/QĐ-BTP sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
50

Công văn 10774/CTHN-TTHT thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
51

Kế hoạch 1038/UBND-KT Hà Nội kiểm tra hệ thống TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
52

Công văn 1643/TCHQ-TXNK về thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
53

Quyết định 1062/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
54

Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
55

Công văn 2616/BYT-QLD đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
56

Kế hoạch 1145/KH-UBND Kon Tum tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
57

Công văn 2639/BYT-TTrB tăng cường công tác phòng chống tội phạm

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
58

Kế hoạch 902/KH-UBND cải tiến hệ thống TCVN ISO 9001:2015 tại cở quan NN tỉnh Lai Châu năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
59

Công văn 10858/CTHN-TTHT thuế TNDN, TNCN đối với chi công tác phí

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
60

Quyết định 545/QĐ-BTP phát động thi đua theo chuyên đề với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
Vui lòng đợi