Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.555 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND Bạc Liêu bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
22

Quyết định 1360/QĐ-UBND Quảng Bình 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
23

Kế hoạch 74/KH-VKSTC 2022 tổ chức phong trào thi đua theo lời dạy của Chủ tịch HCM "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
24

Thông báo 158/TB-VPCP 2022 đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
25

Thông báo 3390/TB-SYT TP.HCM 2022 kết luận tại buổi họp về khôi phục hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
26

Quyết định 1243/QĐ-UBND Huế 2022 hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình và các loại mồ mả

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
27

Công văn 458/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
28

Thông tư 05/2022/TT-BGTVT 2022 bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép về vận tải đường bộ quốc tế

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
29

Quyết định 870/QĐ-UBND Bắc Kạn 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh Bưu chính

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
30

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
31

Quyết định 279/QĐ-QLD 2022 Danh mục 69 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 176

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
32

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Huế quy định cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
33

Quyết định 952/QĐ-BTTTT 2022 công bố người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
34

Quyết định 14/2022/QĐ-TTg thí điểm trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
35

Thông báo 3369/TB-SYT TP HCM 2022 công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
36

Công văn 464/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
37

Công văn 463/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
38

Công văn 1799/BXD-QLN 2022 thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
39

Quyết định 56/QĐ-BCĐQGDSPT 2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
40

Quyết định 1223/QÐ-BVHTTDL 2022 Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
Vui lòng đợi