Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

157.360 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 267/TB-VPCP 2021 tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
22

Báo cáo 1611/BC-BYT 2021 tình hình dịch và kết quả phòng, chống Covid-19 đến ngày 15/10

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
23

Báo cáo 408/BC-CP 2021 kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
24

Chỉ thị 08-CT/TU Hà Nội 2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
25

Thông báo 421/TB-BGTVT 2021 về thu phí điện tử không dừng tại các trạm cầu Bến Thủy, Hoàng Mai và Yên Lệnh

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
26

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
27

Quyết định 1793/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Kế hoạch thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
28

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
29

Công văn 8715/BYT-TB-CT 2021 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
30

Quyết định 1720/QĐ-TTg 2021 công nhận TP. Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
31

Công văn 7030/BKHĐT-KCHTĐT 2021 đề xuất cơ chế đầu tư phục vụ Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến 2030

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
32

Quyết định 1726/QĐ-TTg 2021 kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
33

Công văn 4610/SGTVT-QLPT&NL Hà Nội 2021 về đào tạo, sát hạch để cấp GPLX

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
34

Công văn 2241/TCGDNN-VP 2021 tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
35

Thông báo 422/TB-BGTVT 2021 về tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
36

Quyết định 1719/QĐ-TTg 2021 Chương trình mục tiêu phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
37

Công văn 1339/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.Đà Nẵng

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
38

Công văn 8688/BYT-DP 2021 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
39

Thông báo 419/TB-BGTVT 2021 về xây dựng “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao"

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
40

Quyết định 2526/QĐ-UBND Sơn La 2021 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp độ 2 trong tình hình mới

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
Vui lòng đợi