Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.802 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 71/QĐ-UBND Gia Lai 2022 Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
22

Quyết định 383/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
23

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Thanh Hóa Sửa đổi Quy định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
24

Quyết định 129/QĐ-UBND Bắc Kạn 2022 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
25

Báo cáo 128/BC-BYT 2022 tình hình và kết quả phòng, chống Covid-19 từ 25/01 đến 26/01

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
26

Quyết định 384/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của BGDĐT

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
27

Quyết định 170/QĐ-BVHTTDL 2022 công nhận Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
28

Quyết định 200/QĐ-UBND Cà Mau 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
29

Quyết định 131/QĐ-TTg 2022 Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
30

Quyết định 355/QĐ-BGDĐT 2022 Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
31

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
32

Thông báo 22/TB-VPCP 2022 kết luận về an ninh, an toàn hàng không phục vụ Tết Nguyên đán tại CHK quốc tế Nội Bài

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
33

Công văn 227/SGDĐT-CTTT-KHCN Hà Nội 2022 tổ chức dạy học cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
34

Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của BGTVT

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
35

Quyết định 84/QĐ-UBND Lai Châu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
36

Quyết định 129/QĐ-TTg 2022 xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Nam, Quảng Trị

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
37

Thông báo 23/TB-VPCP 2022 kết luận của TTCP Phạm Minh Chính về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
38

Báo cáo 121/BC-BYT 2022 tình hình và kết quả triển khai phòng, chống Covid-19 từ 24/01 đến 25/01

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
39

Quyết định 272/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 công bố Danh mục TTHC thuộc giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
40

Công văn 283/BGDĐT-GDTC 2022 tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
Vui lòng đợi