Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

156.086 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 4468/QĐ-BYT 2021 về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
22

Công văn 6538/VPCP-CN 2021 mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
23

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
24

Quyết định 1538/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức đến năm 2040

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
25

Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
26

Báo cáo 1411/BC-BYT 2021 tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch ngày 15/9/2021

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
27

Công văn 6547/VPCP-KTTH 2021 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
28

Công văn 6553/VPCP-NN 2021 dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
29

Quyết định 2208/QĐ-UBND Bến Tre 2021 Danh mục 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư vấn pháp luật

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
30

Công văn 30674/SLĐTBXH-LĐ HCM 2021 rà soát người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
31

Quyết định 1534/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Dự án hồ chứa nước Ka Pét, Bình Thuận

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
32

Công văn 1286/UBDT-CSDT 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
33

Công văn 1171/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
34

Công văn 3084/UBND-KGVX Hà Nội 2021 điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
35

Quyết định 2195/QĐ-UBND Bến Tre 2021 Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
36

Chỉ thị 02/CT-BXD 2021 Tăng cường quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
37

Quyết định 4429/QĐ-BYT 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
38

Công điện 1409/CĐ-BYT 2021 xét nghiệm và biện pháp phòng dịch Covid-19 khi giãn cách xã hội

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
39

Công văn 2608/CQLXD-QLXD1 2021 kết quả thẩm định hồ sơ Thiết kế xây dựng đoạn tuyến Km0-Km18+500

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
40

Công văn 14625/SYT-NVY Hà Nội 2021 đính chính thông tin các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
Vui lòng đợi