Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.159 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 431/CĐ-TTg 2022 tăng cường triển khai hỗ trợ người lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
02

Quyết định 1710/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục TTHC được sửa đổi lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
03

Nghị quyết 69/NQ-CP 2022 giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
04

Quyết định 1294/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch hành động Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
05

Chỉ thị 05/CT-TTg 2022 tăng cường quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
06

Quyết định 1027/QĐ-UBND Bến Tre 2022 Danh mục 03 TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
07

Kế hoạch 1622/KH-UBND TP.HCM 2022 tiến độ xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết 16-NQ/TW

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
08

Quyết định 4423/QĐ-UBND Long An 2022 thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
09

Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 - 2025

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
10

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Quảng Nam Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
11

Thông báo 147/TB-VPCP 2022 kết luận tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án CHKQT Long Thành

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
12

Quyết định 589/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
13

Quyết định 1242/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
14

Quyết định 587/QĐ-TTg 2022 Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" GĐ 2021-2025

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
15

Quyết định 1691/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
16

Công điện 665/CĐ-BYT 2022 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
17

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
18

Quyết định 620/QĐ-UBND Hà Nam 2022 công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi và thay thế thuộc quản lý ngành Xây dựng

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
19

Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
20

Quyết định 779/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
Vui lòng đợi