Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

159.476 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4168/SGDĐT-CTTT Hà Nội 2021 điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên

Ban hành: 05/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
02

Báo cáo 1966/BC-BYT 2021 tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 04/12/2021

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
03

Công điện 1677/CĐ-TTg 2021 về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
04

Công văn 10315/BYT-DP 2021 đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
05

Thông báo 824/TB-UBND Hà Nội 2021 đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 cập nhật 09h00 ngày 03/12/2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
06

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
07

Quyết định 2044/QĐ-TTg 2021 về xuất cấp gạo cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
08

Thông báo 324/TB-VPCP 2021 về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
09

Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
10

Báo cáo 1955/BC-BYT 2021 tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 03/12/2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
11

Công văn 5606/CHK-QLC 2021 kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
12

Công văn 4156/SGDĐT-CTTT Hà Nội 2021 tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
13

Quyết định 2042/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
14

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 09/2013/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
15

Quyết định 68/2021/QĐ-UBND Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
16

Nghị quyết 152/NQ-CP 2021 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
17

Hướng dẫn liên ngành 21306/HDLN:YT-GDĐT 2021 về phương án phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
18

Báo cáo 1940/BC-BYT 2021 một số vướng mắc về chính sách, pháp luật trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
19

Quyết định 2036/QĐ-TTg 2021 công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
20

Thông báo 322/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
Vui lòng đợi