Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

143.546 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
140861

Quyết định 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2012
140862

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
140863

Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
140864

Quyết định 24/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2008
140865

Quyết định 17/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
140866

Quyết định 11/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
140867

Quyết định 129/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 31/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
140868

Quyết định 65/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
140869

Quyết định 21/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 02/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2005
140870

Nghị quyết 509/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
140871

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
140872

Quyết định 2558/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
140873

Pháp lệnh 09/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về động viên công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
140874

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Pop), 2001

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
140875

Công văn về việc hướng dẫn tạm thời Nghị định số 65/CP của Chính phủ

Ban hành: 30/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
140876

Quyết định ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước

Ban hành: 04/08/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
140877

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/12/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
140878

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/11/1976
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
140879

Công ước về chính sách việc làm, 1964

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/07/1964
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
140880

Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, 1958

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/06/1958
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
Vui lòng đợi