Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151.416 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 438/KCB-NV cách ly y tế tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương từ ngày 05/5/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
42

Công văn 358/DP-DT về truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
43

Thông báo 2522/TB-BNN-VP kết luận tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
44

Kế hoạch 116/KH-UBND Hà Nội Huy động người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu, tiêu thụ hàng Việt

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
45

Kế hoạch 117/KH-UBND về tổ chức Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của UBND TP Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
46

Quyết định 1985/QĐ-UBND về bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC Sở Nông nghiệp Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
47

Quyết định 568/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
48

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
49

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
50

Quyết định 2125/QĐ-BYT Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
51

Quyết định 641/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định dự án Cảng hàng không Phan Thiết

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
52

Công điện 589/CĐ-BYT về xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
53

Quyết định 642/QĐ-TTg xuất cấp gạo cho tỉnh Đắk Lắk cứu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
54

Quyết định 246/QĐ-VPCP 2021 phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
55

Nghị quyết 47/NQ-CP dự thảo Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
56

Công văn 2063/BTNMT-PC về việc rà soát pháp luật đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
57

Kế hoạch 114/KH-UBND Hà Nội triển khai công tác hậu kiểm về ATTP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
58

Công văn 1775/BGDĐT-QLCL danh sách miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng đại học 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
59

Quyết định 640/QĐ-TTg chủ trương đầu tư phát triển khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
60

Công văn 47/HĐTV cung cấp thông tin xây dựng Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
Vui lòng đợi