Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

143.546 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
22

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
23

Thông tư 21/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
24

Quyết định 1475/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hoá nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Lĩnh vực: Giao thông; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
25

Quyết định 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
26

Công văn 3828/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên

Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
27

Công văn 8125/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
28

Quyết định 30/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
29

Thông tư 22/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
30

Công văn 5075/VPCP-TCBC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
31

Thông báo 346/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
32

Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
33

Công văn 8079/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B

Lĩnh vực: Giao thông; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
34

Công văn 8080/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
35

Công văn 8082/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị rà soát lập điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
36

Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
37

Quyết định 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
38

Kế hoạch 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
39

Kế hoạch 3577/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
40

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
Vui lòng đợi