Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.361 kết quả.
01

Thông báo 5387/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn về việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

02

Công văn 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

03

Công văn 1853/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức tiêm chủng

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

04

Công văn 1850/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thông báo ca bệnh COVID-19

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

05

Công văn 34/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

06

Nghị định 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

07

Công văn 1074/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

08

Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19

Ban hành: 02/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2020

09

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2020

10

Công văn 1696/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

11

Công văn 1071/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

12

Công văn 3095/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT ngày 20/3/2020 và Công văn 2324/VPCP-QHQT ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

13

Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

14

Thông báo 1037/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

15

Công văn 1811/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

16

Công văn 1807/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2)

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

17

Công văn 1703/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

18

Công văn 678/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

19

Công văn 3163/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

20

Quyết định 824/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 01/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

Vui lòng đợi