Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.332 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 5967/BYT-YDCT 2021 thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
02

Công văn 5049/VPCP-KTTH về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Quyết định 2655/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh thành lập Tổ Tư vấn chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
04

Công văn 5063/VPCP-KTTH về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
05

Công văn 5982/BYT-DP về việc sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
06

Thông báo 200/TB-VPCP về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
07

Công văn 5056/VPCP-KSTT đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
08

Công văn 6006/BYT-TT-KT nâng cao công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
09

Công văn 2491/UBND-ĐT TPHCM quản lý shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
10

Công văn 2377/UBND-KT Hà Nội đảm bảo lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
11

Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
12

Công văn 2490/UBND-VX tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường tại TP HCM

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
13

Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
14

Công văn 1017/TTg-NN về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
15

Công văn 5971/BYT-KHTC làm rõ Nghị quyết 48/NQ-CP và Nghị quyết 58/NQ-CP về chế độ trong phòng, chống COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
16

Công văn 8850/QLD-KD đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
17

Báo cáo 1106/BC-BYT tình hình dịch COVID-19 và kết quả phòng, chống dịch tính đến 17h00 ngày 24/7/2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
18

Quyết định 510/QĐ-UBDT Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
19

Quyết định 242/QĐ-VKSTC Nội quy tiếp công dân của VKSND tối cao

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
20

Công văn 1020/TTg-NN về chuyển mục đích sử đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
Vui lòng đợi