Sắp xếp theo:
01

Thông báo 430/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công văn 21502/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Công văn 10968/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 10969/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Công văn 551/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 4243/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 4244/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 6817/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2018

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 10902/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 1567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 1569/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Công văn 10875/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về đề án "Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch"

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 10873/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 10871/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết