Sắp xếp theo:
01

Quyết định 293/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản năm 2019

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

02

Quyết định 291/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản thực hiện năm 2019

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

03

Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

04

Công văn 7509/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

05

Thông báo 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng việc giãn tiến độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

06

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

07

Thông báo 538/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

08

Công văn 4277/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

09

Công văn 4291/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

10

Quyết định 1899/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

11

Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

12

Quyết định 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

13

Quyết định 600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

14

Quyết định 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

15

Quyết định 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

16

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

17

Công điện 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Ban hành: 19/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

18

Công văn 4254/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức Hợp đồng BT

Ban hành: 18/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

19

Công văn 3466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

20

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019