Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151.415 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3740/BYT-TB-CT Danh sách trang thiết bị y xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
02

Công văn 1407/BTTTT-CVT thực hiện công điện 597/CĐ-BCĐ về camera giám sát cách ly tập trung Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
03

Công điện 09/CĐ-UBND Thanh Hóa tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
04

Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT về thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
05

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đấu giá đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
06

Công văn 3751/CV-BCĐ khai báo y tế điện tử phòng, chống COVID-19 bằng mã QR

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
07

Thông báo 95/TB-VPCP kết luận tại Hội nghị tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính 2013-2020

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
08

Công văn 4976/QLD-CL Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
09

Công văn 1291/UBND-KGVX Bắc Ninh thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
10

Công điện 597/CĐ-BCĐ thực hiện các quy định về cách ly tập trung COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
11

Quyết định 646/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
12

Công văn 2077/BTNMT-TNN về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
13

Công điện 600/CĐ-BCĐ điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau cách ly

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
14

Công văn 1294/SGDĐT-VP TP Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
15

Công văn 2696/UBND-DL1 Quảng Ninh tạm dừng hoạt động du lịch để phòng chống COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
16

Công văn 2687/UBND-DL1 Quảng Ninh triển khai giải pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
17

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông tỉnh Bình Định 2021-2023

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
18

Quyết định 2001/QĐ-UBND Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
19

Thông báo 2512/TB-BNN-VP kết luận về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp tháng 3,4/2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
20

Báo cáo 2953/VPCP-PL về Đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
Vui lòng đợi