Tìm thấy 121.343 văn bản.
Lọc theo:
Kết quả 1-20 trong 121.343 văn bản
01 Thông báo 240/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02 Công văn 991/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03 Công văn 845/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04 Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05 Công văn 1380/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06 Công văn 4367/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07 Công văn 4366/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08 Công văn 4358/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09 Công văn 2402/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh khi xây dựng Dự án tuyến tránh phía Tây Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10 Công văn 2430/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11 Công văn 2404/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp Nhà nước tỉnh An Giang

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12 Công văn 2403/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số đoạn tuyến Dự án đường Hồ Chí Minh theo kết quả giám sát của Quốc hội

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13 Công văn 349/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14 Công văn 347/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15 Công văn 2850/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16 Công văn 4291/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17 Quyết định 495/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18 Quyết định 494/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19 Công văn 1335/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả thuế tự vệ đối với phân bón DAP và MAP

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20 Công văn 1332/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết