Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

149.553 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 709/QĐ-BCĐ kết thúc cách ly y tế TP Hải Dương

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Quyết định 1464/QĐ-BYT Hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
03

Thông báo 38/TB-VPCP kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
04

Quyết định 708/QĐ-BCĐ kết thúc cách ly y tế xã Kinh Môn

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
05

Quyết định 711/QĐ-BCĐ kết thúc cách ly y tế tại TP Hải Dương

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
06

Công văn 1009/BTNMT-TTr chấp thuận KH kiểm tra năm 2021 của đơn vị trực thuộc

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
07

Quyết định 1462/QĐ-BYT Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế 2021-2023

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
08

Báo cáo 228/BC-UBDT kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
09

Quyết định 305/QĐ-TTg cơ chế hỗ trợ từ Trung ương cho địa phương khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
10

Quyết định 301/QĐ-TTg nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên 2021-2030

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
11

Báo cáo 229/BC-UBDT kết quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
12

Công văn 1376/VPCP-TCCV bổ sung biên chế thành lập VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
13

Công văn 1372/VPCP-KGVX thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định 41/QĐ-TTg

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
14

Công văn 1385/VPCP-QHĐP về đề nghị XD Nghị định cơ chế quản lý chương trình mục tiêu QG

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
15

Thông báo 14/TB-BTNMT đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp bộ năm 2022

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
16

Quyết định 193/QĐ-UBND TTHC mới ban hành lĩnh vực tuyển sinh tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
17

Công văn 693/UBND-KGVX Cần Thơ đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
18

Quyết định 1436/QĐ-BYT định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
19

Công văn 265/TTg-NC NV chưa hoàn thành Đề án Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
20

Công văn 1327/BYT-ATTP triển khai Kế hoạch 2069/KH-BCĐTƯATTP về an toàn thực phẩm

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
Vui lòng đợi