Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
174.238 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 302/TB-VPCP 2022 kết luận về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
02

Công điện 03/CĐ-UBND Gia Lai 2022 tập trung ứng phó với bão số 4

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
03

Quyết định 1127/QĐ-TTg 2022 chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
04

Công văn 5259/BYT-KH-TC 2022 chủ động ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
05

Công điện 29/CĐ-QG 2022 chủ động ứng phó với bão Noru

Ban hành: 25/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
06

Công điện 1260/CĐ-BYT 2022 triển khai công tác y tế ứng phó với bão Noru

Ban hành: 25/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
07

Quyết định 728/QĐ-BNV 2022 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam

Ban hành: 24/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
08

Quyết định 727/QĐ-BNV 2022 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam

Ban hành: 24/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
09

Quyết định 3196/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
10

K​ế hoạch 2167/KH-UBND Gia Lai 2022 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
11

Công văn 4742/BGDĐT-QLCL 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
12

Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
13

Công văn 159/TANDTC-PC 2022 sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
14

Quyết định 2594/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch hoạt động thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
15

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND Lạng Sơn bãi bỏ các Quyết định của UBND

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
16

Quyết định 2313/QÐ-BVHTTDL 2022 tổ chức Hội nghị-Hội thảo hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
17

Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL 2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
18

Quyết định 2593/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch hoạt động tổng thể thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
19

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Thanh Hóa bãi bỏ Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND và Quyết định 2850/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
20

Quyết định 1973/QĐ-UBND Sơn La 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
Vui lòng đợi