Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

137.418 kết quả.
01

Công văn 4361/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 02/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

02

Công văn 1945/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 02/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

03

Quyết định 1420/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

04

Công văn 4333/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2019

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

05

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

06

Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

07

Thông tư 49/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

08

Thông tư 50/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

09

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

10

Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389 ngày 12/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

11

Công văn 4350/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ

Ban hành: 01/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

12

Công văn 2982/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở

Ban hành: 31/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

13

Công văn 4320/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông

Ban hành: 31/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

14

Quyết định 17/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

15

Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

16

Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

17

Công văn 2029/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

18

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

19

Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

20

Nghị định 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

Vui lòng đợi