Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.629 kết quả chứa từ khóa: 923/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 923/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
02

Quyết định 923/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2014
03

Quyết định 923/QĐ-TTg 2022 Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
04

Quyết định 923/QĐ-BTTTT 2022 Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
05

Quyết định 923/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý Sở Tư pháp Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
06

Quyết định 923/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
07

Quyết định 923/QĐ-TTg Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
08

Quyết định 923/QĐ-TTg 2017 Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
09

Quyết định 923/QĐ-UBND Hà Nội 2016 chỉ giới đường đỏ đường nối đường 70 - Bắc An Khánh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
10

Quyết định 923/QĐ-UBND Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lạc Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
11

Quyết định 754/QĐ-CTN 2022 tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
12

Quyết định 2408/QĐ-CTN 2021 tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
13

Quyết định 665/QĐ-CTN 2021 của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
14

Quyết định 667/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
15

Quyết định 666/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
16

Quyết định 664/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
17

Quyết định 668/QĐ-CTN 2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
18

Quyết định 923/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2014
19

Quyết định 1850/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
20

Quyết định 07/QĐ-CTN tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng Tết 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi