Tra cứu văn bản

1.644 kết quả chứa từ khóa: 917/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 917/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 917/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 3

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Hành chính Tải về
04

Quyết định 917/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau điều chỉnh)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
07

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
08

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 917/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 917/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
11

Quyết định 917/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
12
13

Quyết định 1548/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
14

Quyết định 1540/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Quyết định 1486/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 977/-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 1478/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình đường ngang theo Quyết định 994/-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Quyết định 1378/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
18

Quyết định 1351/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông Vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
19

Quyết định 1336/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
20

Quyết định 1328/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về