Tra cứu văn bản

1.758 kết quả chứa từ khóa: 917/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 917/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 917/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 3

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Hành chính Tải về
04

Quyết định 917/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau điều chỉnh)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đông Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06
07

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi Tuần Quán), phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 917/-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 917/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
13

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
14

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
16

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 917/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán và giao kinh phí thực hiện xây dựng Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Quyết định 917/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 917/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
20

Quyết định 917/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về