Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.426 kết quả chứa từ khóa: 91/2018/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Nghị định 91/2021/NĐ-CP cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, TP trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
03

Nghị định 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
04

Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
05

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Hành chính; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
06

Nghị định 91/2016/NĐ-CP quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
07

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2015
08

Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
09

Nghị định 168/2018/NĐ-CP công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
10

Nghị định 166/2018/NĐ-CP về thủ tục lập quy hoạch tu bổ di tích lịch sử - văn hóa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
11

Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
12

Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
13

Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
14

Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
15

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
16

Nghị định 150/2018/NĐ-CP đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
17

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
18

Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
19

Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
20

Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
Vui lòng đợi