Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
336 kết quả chứa từ khóa: 827/TTg-CN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 827/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Đề án phát triển Thành phố Vinh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
02

Quyết định 827/QĐ-TTg 2018 về bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
03

Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2013
04

Công văn 827/TTg-CN năm 2018 quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
05

Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2014
06

Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
07

Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
08

Công văn 827/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
09

Công văn 544/TTg-CN 2022 khung chính sách bồi thường, tái định cư Dự án Đường từ xã Ma Nới, Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, Lâm Đồng

Lĩnh vực: Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
10

Công văn 460/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
11

Công văn 461/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
12

Công văn 457/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
13

Công văn 464/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
14

Công văn 463/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
15

Công văn 402/TTg-CN 2022 khung chính sách bồi thường, tái định cư Dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2022
16

Công văn 636/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu sông Gành Hào

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
17

Công văn 458/TTg-CN 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
18

Công văn 363/TTg-CN 2022 điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
19

Công văn 1/TTg-CN 2022 xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
20

Công văn 1852/TTg-CN 2021 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
Vui lòng đợi