Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.393 kết quả chứa từ khóa: 77/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
02

Nghị định 77/2020/NĐ-CP quản lý, khai thác thông tin về xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2020
03

Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
04

Nghị định 77/2018/NĐ-CP hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
05

Nghị quyết 93/NQ-CP phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/ chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
06

Nghị định 77/2017/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
07

Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa quy định đầu tư kinh doanh hàng hóa quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp; Doanh nghiệp; Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
08

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2015
09

Nghị định 77/2013/NĐ-CP về biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2013
10

Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa quy định về chống thư rác

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2012
11

Nghị định 77/2011/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký và mua, bán tàu biển

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2011
12

Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
13

Nghị định 77/CP của Chính phủ về đặt Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
14

Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
15

Nghị định 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
16

Nghị định 77/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
17

Nghị định 77/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
18

Nghị định 77/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
19

Nghị định 77/2003/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
20

Nghị định 77/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
Vui lòng đợi