Tra cứu văn bản

22 kết quả chứa từ khóa: 7349/BYT-TCCB
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7349/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai Kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Công văn 2310/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ XIV-2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Công văn 3106/BYT-TCCB của Bộ Y tế đánh giá về cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế cấp huyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Công văn 3102/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Công văn 5032/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06

Công văn 2763/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc quy định trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Công văn 6151/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc bảo đảm nhân lực y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Công văn 4545/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Công văn 4203/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Công văn 4202/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Công văn 1619/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Công văn 7081/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Công văn 3634/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Công văn 3691/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và Quyết định 3638/QĐ-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
15

Công văn 8796/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc điều chỉnh một số tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Công văn 6639/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Công văn 5439/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
18

Công văn 9261/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
19

Công văn 5665/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc thực hiện chính sách đối với viên chức tử vong khi thực hiện nhiệm vụ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Công văn 6105/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về