Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
69 kết quả chứa từ khóa: 7348/BTC-HCSN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7348/BTC-HCSN năm 2018 bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt VPHC về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Công văn 12739/BTC-HCSN 2021 hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí để lập và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
03

Công văn 3975/BTC-HCSN 2022 lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
04

Công văn 14569/BTC-HCSN 2021 Kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
05

Công văn 4841/BTC-HCSN kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
06

Công văn 1671/BTC-HCSN 2022 nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
07

Công văn 9535/BTC-HCSN mua sắm tập trung trang thiết bị y tế chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
08

Công văn 8982/BTC-HCSN về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
09

Công văn 7324/BTC-HCSN 2020 gửi tài liệu, số liệu trên Ứng dụng công khai ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
10

Công văn 9488/BTC-HCSN hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
11

Công văn 2404/BTC-HCSN hướng dẫn kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin về dân tộc, tôn giáo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
12

Công văn 4802/BTC-HCSN 2019 hướng dẫn xây dựng kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
13

Công văn 4790/BTC-HCSN 2019 kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
14

Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
15

Công văn 9127/BTC-HCSN 2018 tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
16

Công văn 12350/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định 1997/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
17

Công văn 17991/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
18

Công văn 8476/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
19

Công văn 18238/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
20

Công văn 1602/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2017
Vui lòng đợi