Tra cứu văn bản

1.096 kết quả chứa từ khóa: 714/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 714/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ thành viên và Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 714/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
03

Quyết định 714/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
04

Quyết định 714/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn WB

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 714/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Quyết định 714/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Chính sách Tải về
07

Quyết định 714/-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 714/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 714/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt giá bán lẻ tối đa, mức trợ giá và chi phí lưu thông mặt hàng ngô giống, lúa thuộc chỉ tiêu trợ giá của Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 714/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 714/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 714/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 1816/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 1557/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 1514/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 2118/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 1944/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 1925/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 1855/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 1758/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về