Tra cứu văn bản

1.413 kết quả chứa từ khóa: 64/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 64/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
02

Nghị định 64/2021/NĐ-CP của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
03

Nghị định 64/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
04

Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 64/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
08

Nghị định 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
09

Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Nghị định 64/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính Tải về
11

Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Nghị định 64/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Nghị định 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
14

Nghị định 64/CP của Chính phủ về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Nghị định 64/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

16

Nghị định 64-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Nghị định 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Nghị định 64/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
20

Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Vi phạm hành chính Tải về