Tra cứu văn bản

57 kết quả chứa từ khóa: 5922/BGDĐT-KHCNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 5922/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng thuyết minh các Nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Công văn 2690/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Công văn 2222/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Công văn 1770/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
05

Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06

Công văn 5852/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức vòng chung khảo, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
07

Công văn 4608/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
08

Công văn 1834/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Công văn 1771/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
10

Công văn 1936/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Công văn 5599/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
12

Công văn 5584/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
13

Công văn 2328/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động của Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
15

Công văn 2378/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Công văn 2458/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Công văn 1726/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Công văn 2939/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 và kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
20

Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về