Tra cứu văn bản

10.955 kết quả chứa từ khóa: 589/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 589/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 589/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính Tải về
03

Quyết định 589/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 589/-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Quyết định 589/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
06

Quyết định 589/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
07

Quyết định 589/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 589/-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 589/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
10

Quyết định 589/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11

Quyết định 589/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệpkhối ngành văn hóa - nghệ thuật

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 589/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thành phần đường nối từ thị trấn Kế Sách đến đường nam Sông Hậu thuộc dự án đường nam Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Quyết định 1420/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
18

Quyết định 1370/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 1376/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về