Tra cứu văn bản

237 kết quả chứa từ khóa: 563/TTg-ĐMDN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
02

Công văn 563/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
03

Quyết định 563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
04

Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
05

Công văn 650/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
06

Công văn 832/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
07

Công văn 184/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
08

Công văn 17/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
09

Công văn 1658/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
10

Công văn 1845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
11

Công văn 1802/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
12

Công văn 1544/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
13

Công văn 1425/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
14

Công văn 1046/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
15

Công văn 1528/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
16

Công văn 1491/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
17

Công văn 765/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
18

Công văn 745/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
19

Công văn 610/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
20

Công văn 702/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về