Tra cứu văn bản

10.957 kết quả chứa từ khóa: 555/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
02

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Quyết định 555/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 555/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hôn nhân gia đình Tải về
07

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 555/-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 555/-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030"

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 555/-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 555/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 555/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
15

Quyết định 555/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
16

Quyết định 555/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về