Tra cứu văn bản

10.967 kết quả chứa từ khóa: 552/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 552/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lục Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 552/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 552/-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
06

Quyết định 552/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công và Lĩnh vực Việc làm của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
08

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chiến lược y tế phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Quyết định 552/-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo 04 đường ngang bao gồm: Đường ngang Km206+450, Km219+950, Km220+600, Km221+900 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
10

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 552/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 552/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác làm việc với Nhóm các Đối tác Chương trình kinh doanh quốc tế vận tải thủy Hà Lan - Việt Nam của phía Hà Lan về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải và cảng biển

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hàng hải Tải về
14

Quyết định 552/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 552/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
16

Quyết định 552/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 552/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Quyết định 552/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 552/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 21 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 91

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Quyết định 552/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về