Tra cứu văn bản

46 kết quả chứa từ khóa: 5427/TB-LĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 5427/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Thông báo 1229/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
03

Thông báo 2054/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thực hiện dự án, mô hình đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
04

Thông báo 4472/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận việc tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 10 năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Thông báo 5034/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06

Thông báo 4419/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Thông báo 3969/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Thông báo 843/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09

Thông báo 119/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Thông báo 4875/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Thông báo 3556/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Thông báo 565/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Thông báo 32/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Thông báo 4544/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Thông báo 3238/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Thông báo 2836/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết luận về việc sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Thông báo 2178/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong tại Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Thông báo 4699/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Thông báo 3381/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm tại buổi làm việc với Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Thông báo 4659/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về