Tra cứu văn bản

10.966 kết quả chứa từ khóa: 494/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 494/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Quyết định 494/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 494/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 494/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển tại Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Quyết định 494/-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 494/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Quyết định 494/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 494/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 494/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
10

Quyết định 494/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Quyết định 494/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2017 để Ủy ban Dân tộc đặt hàng đối với Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 494/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Quyết định 494/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Quyết định 494/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành và thông tin đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 494/-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Quyết định 1420/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về