Tra cứu văn bản

10.958 kết quả chứa từ khóa: 491/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 491/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Quyết định 491/-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ký túc xá số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (QG-HN05) tại Hòa Lạc

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
06

Quyết định 491/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, cây dược liệu, tại xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trung Thành Minh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 491/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2021

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
08

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Quyết định 491/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 491/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
12

Quyết định 491/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
13

Quyết định 491/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 491/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - MET Laboratories - US0004

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
16

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 491/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
18

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về