Tra cứu văn bản

10.960 kết quả chứa từ khóa: 489/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tandoland, tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 489/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 489/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
07

Quyết định 489/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
08

Quyết định 489/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 489/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 489/-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc điều chuyển tài sản mua sắm tập trung năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Quyết định 489/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Quyết định 489/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
13

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Quyết định 489/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Quyết định 489/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sáp nhập Chi cục Quản lý đê điều - Phòng chống lụt bão vào Chi cục Thủy lợi, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Quyết định 489/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA Inc. - US0039

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, năm 2009 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 489/-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về