Tra cứu văn bản

10.967 kết quả chứa từ khóa: 487/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 487/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 487/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 487/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 487/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 487/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Quyết định 487/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
07

Quyết định 487/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 487/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 487/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 487/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 487/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 487/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 487/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 487/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 487/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp Tải về
16

Quyết định 487/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA Inc. - US0091

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 487/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 487/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 487/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
20

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về