Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.100 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng cố định mặt đất nội hạt vào mạng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
02

Nghị định 48/2017/NĐ-CP chính sách tài chính-ngân sách với TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
03

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
04

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2017
05

Thông tư 48/2017/TT-BYT về trích chuyển dữ liệu điện tử trong thanh toán phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
06

Thông tư 48/2017/TT-BTNMT Quy chuẩn mã luật khí tượng trên cao

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
07

Thông tư 48/2017/TT-BTC chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
08

Thông tư 48/2017/TT-BQP Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
09

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về hạn mức khuyến mãi với thuê bao trả trước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
10

Thông tư 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
11

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
12

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
13

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
14

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT về chuyển mạng giữ nguyên số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
15

Thông tư 34/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn mức âm lượng chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
16

Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về quy chuẩn thiết bị trạm mặt đất di động băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
17

Thông tư 23/2017/TT-BTTTT cước bưu chính với cơ quan Nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
18

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT cước giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
19

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT quy định ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
20

Thông tư 42/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
Vui lòng đợi