Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.070 kết quả chứa từ khóa: 47/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 47/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
02

Thông tư 47/2021/TT-BTC tháo gỡ khó khăn cho người ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
03

Thông tư 47/2022/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
04

Thông tư 47/2018/TT-BYT điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
05

Thông tư 47/2018/TT-NHNN Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu lĩnh vực vàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
06

Thông tư 47/2018/TT-BCT ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
07

Thông tư 47/2018/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật cơ khí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
08

Thông tư 47/2020/TT-BTC thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
09

Thông tư 47/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang; khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 24/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
10

Thông tư 47/2019/TT-BTC mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
11

Thông tư 47/2017/TT-BTC hỗ trợ cơ sở giáo dục thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
12

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng ban hành lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
13

Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT lựa chọn đồ chơi, học liệu trong trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
14

Thông tư 47/2020/TT-BCT Quy chuẩn chất lượng tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
15

Thông tư 47/2020/TT-BTTTT Định mức khảo sát công trình bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
16

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
17

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
18

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
19

Thông tư 131/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
20

Thông tư 128/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
Vui lòng đợi