Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
173 kết quả chứa từ khóa: 4557/BNN-TY
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Hướng dẫn 3708/HD-BNN-TY 2019 biện pháp khẩn cấp quản lý giết mổ lợn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2019
02

Công văn 4557/BNN-TY năm 2018 đưa thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
03

Quyết định 3522/QĐ-BNN-TY 2022 thủ tục hành chính lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
04

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY 2022 thủ tục hành chính lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
05

Công điện 170/CĐ-BNN-TY kiểm soát phòng chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
06

Công điện 169/CĐ-BNN-TY kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
07

Công điện 7575/CĐ-BNN-TY phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
08

Công điện 735/CĐ-BNN-TY 2020 biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
09

Quyết định 2474/QĐ-BNN-TY 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
10

Công điện 1237/CĐ-BNN-TY 2019 về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
11

Công điện 773/CĐ-BNN-TY 2019 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
12

Quyết định 3924/QĐ-BNN-TY 2018 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
13

Quyết định 3431/QĐ-BNN-TY 2018 về xuất hóa chất Chlorine 65% min hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
14

Công điện 9863/CĐ-BNN-TY 2018 ngăn chặn vận chuyển trái phép, tiêu thụ sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
15

Quyết định 2908/QĐ-BNN-TY 2018 xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
16

Quyết định 4527/QĐ-BNN-TY 2018 ứng phó khẩn cấp với Dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
17

Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY 2018 xuất vắc xin, hóa chất hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
18

Công điện 6764/CĐ-BNN-TY 2018 chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
19

Công điện 1263/CĐ-BNN-TY 2018 phòng chống Cúm gia cầm, vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
20

Quyết định 523/QĐ-BNN-TY 2018 xuất cấp vắc xin, hóa chất hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
Vui lòng đợi