Tra cứu văn bản

10.950 kết quả chứa từ khóa: 444/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 444/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Quyết định 444/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 444/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn Đồng Trỗ, Đồng Ngang, Thôn 1, Thôn 2, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1) của Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 444/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 2 năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Quyết định 444/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 444/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Quyết định 444/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng ngoài công lập

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 444/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 444/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10
11

Quyết định 444/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về tự động hoá

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
12

Quyết định 444/-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
13

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Quyết định 1420/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
17

Quyết định 1370/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
18

Quyết định 1376/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
19

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 1316/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về