Tra cứu văn bản

10.957 kết quả chứa từ khóa: 441/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 441/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 441/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
03

Quyết định 441/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
04

Quyết định 441/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Quyết định 441/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
06

Quyết định 441/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Quyết định 441/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Quyết định 441/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
09

Quyết định 441/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 441/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Quyết định 441/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
12

Quyết định 441/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 441/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 441/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt dự toán kinh phí lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 441/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Quyết định 441/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Quyết định 441/-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Đề án Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại Nam Định và Thái Bình"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về