Tra cứu văn bản

41.695 kết quả chứa từ khóa: 44/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
02

Thông tư 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03
04

Thông tư 44/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05

Thông tư 44/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
09

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
13

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
15

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Quyết định 44/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 44/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 18/2015/-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về