Tra cứu văn bản

10.961 kết quả chứa từ khóa: 433/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 433/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 433/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Quyết định 433/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 433/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
05

Quyết định 433/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 433/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Quyết định 433/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Quyết định 433/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 433/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 18 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 38

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Quyết định 433/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
11

Quyết định 433/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Công điện 433/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2015

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Quyết định 433/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 367 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 94

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Quyết định 433/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm - Trung tâm đo kiểm Comit, thuộc: Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Comit

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 433/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký sản xuất để phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Quyết định 433/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Quyết định 433/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về