Tra cứu văn bản

41.758 kết quả chứa từ khóa: 37/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
02

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
04

Thông tư 37/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
06

Thông tư 37/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Công nghiệp Tải về
10

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
11

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14
15

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17
18

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về