Tra cứu văn bản

1.747 kết quả chứa từ khóa: 3510/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3510/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh sách cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02
03

Quyết định 3510/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, An ninh quốc gia Tải về
04

Quyết định 3510/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tỉnh 920 (đoạn qua nhà máy nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
05

Quyết định 3510/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06

Quyết định 3510/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 3510/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
08

Quyết định 3510/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 1079/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
10

Quyết định 976/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng cạn Phú Mỹ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Quyết định 969/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
12

Quyết định 1182/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13
14

Quyết định 1137/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
15

Quyết định 1092/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu, đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 63 đoạn từ Vĩnh Thuận (Kiên Giang) - Thành phố Cà Mau (Cà Mau)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
16

Quyết định 900/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giao thông Vận tải (28/8/1945 – 28/8/2025)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Quyết định 891/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
18

Quyết định 867/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
19

Quyết định 877/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
20

Quyết định 850/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về