Tra cứu văn bản

1.304 kết quả chứa từ khóa: 35/2017/TT-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 35/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Thông tư 35/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng Tải về
06

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Thông tư 35/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
10

Thông tư 35/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11
12

Thông tư 35/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Thông tư 78/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Thông tư 64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Thông tư 66/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
20

Thông tư 65/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về