Tra cứu văn bản

4.173 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Quốc hội, số 33/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02
03

Thông tư 33/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
04

Thông tư 33/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Thông tư 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, COVID-19 Tải về
06

Thông tư 33/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
09

Thông tư 33/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Thông tư 33/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14
15

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Thông tư 33/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
17

Thông tư 33/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
19
20

Thông tư 33/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về