Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.162 kết quả chứa từ khóa: 30/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 30/2017/TT-BTTTT lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
02

Thông tư 30/2020/TT-BTTTT xếp lương viên chức phát thanh viên, quay phim

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
03

Nghị định 30/2017/NĐ-CP về ứng phó sự cố, thiên tai, cứu nạn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
04

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
05

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật XNK; đánh giá tác động môi trường do Bộ NNPTNT quản lý

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
06

Thông tư 30/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
07

Thông tư 30/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
08

Thông tư 30/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2016
09

Thông tư 30/2017/TT-BGTVT sửa quy định điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
10

Thông tư 30/2017/TT-BYT về phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
11

Thông tư 30/2017/TT-BTC về tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
12

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về hạn mức khuyến mãi với thuê bao trả trước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
13

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng cố định mặt đất nội hạt vào mạng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
14

Thông tư 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
15

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
16

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
17

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
18

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT về chuyển mạng giữ nguyên số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
19

Thông tư 34/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn mức âm lượng chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
20

Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về quy chuẩn thiết bị trạm mặt đất di động băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
Vui lòng đợi